HIT, FELELŐSSÉG, SZAKMAISÁG

A Via Nova Ifjúsági Csoport 2007-ben alakult meg civil szervezetként. Elődjének a Magyar Koalíció Pártja Ifjúsági Csoportja tekinthető. Tagjaink Felvidéken élő magyar fiatalok 15-től 35 éves korig. A 35 év feletti szimpatizánsaink 2012 óta a Via Nova Baráti Körökhöz csatlakozhatnak. A Via Nova ICS működésének alapvető célja a felvidéki magyarság ügyét szolgálni. Cselekvésünk mozgatórugói az egészséges nemzeti öntudat igénye, a szülőföld szeretete, hagyományaink tisztelete, a keresztény értékekhez való ragaszkodás, mindez fiatalosan és magyarul.

Tevékenységünk fontos része a közösségépítés, amit a legkülönfélébb módon végeznek tagjaink a dél-szlovákiai régiókban. Szervezői vagyunk megemlékezéseknek és ismeretterjesztő előadásoknak, kirándulásoknak és táboroknak, sportrendezvényeknek és tehetségkutatóknak, báloknak, magyar buliknak, koncerteknek és egyéb szakmai jellegű, közösségépítő, szórakoztató rendezvénynek. Munkánk további fontos része a politikai, közéleti szerepvállalás, ennek kezdeményezése és támogatása. Lényegesnek tartjuk továbbá a Kárpát–medencei, határokon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok ápolását, ezért igyekszünk együttműködni a legtöbb Kárpát-medencei magyar ifjúsági szervezettel. A Via Nova ICS-nek jelenleg közel 1000 tagja van, így elmondhatjuk magunkról, hogy a legnagyobb felvidéki ifjúsági szervezetek közé tartozunk. Alapszervezeteink hat régióban, tizennyolc járásban működnek.

Mindent a közösségért!

A Via Novával megpróbálunk minden olyan kezdeményezést felkarolni, ami a magyar ügyet szolgálja. Hiszünk abban, hogy van jövője nemzetünknek a Felvidéken, ehhez viszont sok mindenen változtatni kell. Gyakori probléma, hogy nem élünk jogainkkal, nem használjuk ki a lehetőségeket. A nemzetiségi kérdések terén komoly mulasztásokat, téves berögződéseket, rossz hozzáállást tapasztalunk, nem csak a többségi nemzet, hanem a felvidéki magyarság részéről is. A józanész azt diktálja, hogy a magyar ember gyereke magyar iskolába járjon, nevét magyarul használja, cégére magyarul is kitegye a feliratot, és magyarnak vallja magát úgy a népszámláláskor, mint bármilyen más helyzetben. Mi igyekszünk napirenden tartani a józan ész diktálta kérdéseket.

Beiratkozási körút

Magyar gyereket magyar iskolába! Valljuk, hogy a felvidéki magyarság egyik leglényegesebb kérdése, hogy a gyermekek anyanyelvi oktatásban részesüljenek. Közösségünk megmaradását és a felnövekvő generációk boldog, sikeres életét is csak a magyar iskola garantálhatja. A Via Nova ICS 2007-ben hagyományteremtő szándékkal szervezett először Beiratkozási körút néven rendezvénysorozatot. Ennek keretében minden évben országszerte figyelemfelkelő programokat valósítunk meg, mellyel az anyanyelvi oktatás fontosságára hívjuk fel a figyelmet. 2012/13-ban bővítettük a körút eszközeit. Amellett, hogy továbbra is részt veszünk az iskolai beíratási rendezvényeken, országos média és óriásplakát kampányt is folytattunk, illetve pályázatot hirdettünk meg a felvidéki óvodák részére, mely során gyermeknap megszervezésével díjaztuk azokat az intézményeket, amelyek a legötletesebben viszik bele tananyagukba a nemzeti öntudatra való nevelést.

A magyar név megint szép lesz!

Névmagyarosítási kampányunkat 2012 őszén indítottuk. Figyelemfelkeltő kezdeményezésünkkel arra mutatunk rá, hogy jogilag semmi akadálya sincs a személynevek nemzetiségi írásmód szerinti használatának, ennek ellenére sokan mégsem élnek ezzel a lehetőséggel a felvidéki magyarok közül. Standjainkkal számos közösségi eseményen jelen voltunk már. Ilyen alkalmak során, azon szlovákiai állampolgárokat, akik magyarul használják nevüket az okmányaikban, könyvjutalomban részesítjük. Akik pedig el szeretnék hagyni nevükből a szlovák írásjeleket, azokat olyan tájékoztató anyaggal látjuk el, amin egyszerűen el van magyarázva, milyen lépéseket kell megtenni annak, aki úgy szeretné látni nevét az okmányokban, ahogy a nagymamája, édesanyja is szólítja, vagyis magyarul.

Harc a kétnyelvű feliratokért

Csatlakozva a felvidéki civil kezdeményezésekhez, szervezetünk tagjai Szepsi városában folytattak többfázisú figyelemfelkeltő akciót a magyar feliratokért. Miután levélben felhívták az összes olyan vállalkozó figyelmét, akik hirdetéseikben, cégtáblájukkal csak szlovákul szólították meg az ügyfeleket, ingyen reklámmal jutalmazták a magyarul is kommunikáló cégeket. Eközben szóra bírták egy multinacionális vállalat képviselőit, akik ígéretet tettek rá, hogy üzleteikben minden olyan felvidéki városban, ahol magyarok is élnek, a szlovák mellett magyarul is kiírnak, bemondanak minden információt. Bár az ügy még folyamatban van, bízunk benne, sikerrel jár, ezzel is példát mutatva mindazoknak, akik közöttünk élnek, de elmulasztják azon kötelességüket, hogy anyanyelvén is megtiszteljék közösségünk tagjait.

Kapocs-tábor

A 2013-ban tízedik jubileumát ünneplő rendezvény egyike a legfontosabb országos eseményeinknek. A Kapocs-táborok által évről-évre lehetővé válik, hogy a Felvidék, sőt a Kárpát-medence számos pontjáról idelátogató magyar fiatalok bővíthessék ismereteiket és gyarapíthassák kapcsolataikat, egy olyan fiatalos környezetben, ahol a hangsúly a nemzeti és konzervatív értékeken van. A politikai témájú előadások mellett nagy hangsúlyt fektetünk a helytörténeti, kulturális és szórakoztató programokra is. A Kapocs-táborok során rendszeresek a sportrendezvények és a helyismereti túrák.

Határtalan fesztivál

A Via Nova egyik legkötetlenebb és legszórakoztatóbb közösségi eseménye. Évről-évre az augusztus eleji kamocsai Gasztrofesztivál keretében szervezzük meg, külön sátrakkal, saját színpaddal, egyedi programokkal. Tagjaink napközben csapatokba verődve izgalmas versenyeken mérkőznek meg egymással az értékes ajándékokért, esténként pedig a zenéé és a szórakozásé a főszerep. A fesztivál során nem csak a magyar szellem, de a jókedv is garantáltan határtalan!

A Via Nova és a politika

Éljünk a Felvidék bármely pontján, azt tapasztaljuk, hogy a Bodrogköztől Mátyusföldig hasonló problémákkal küzdünk, és ha ezen változtatni akarunk, cselekednünk kell. Szülőföldünk, kultúránk, anyanyelvünk érdekében a politikával szemben sem lehetünk közömbösek. A politikát egy olyan eszköznek tekintjük, amivel tenni lehet közösségünkért és környezetünkért, ezért tagjainkat politikai szerepvállalásra bíztatjuk és munkájuk során támogatjuk őket.

A Via Nova ICS fő politikai feladata egy új, fiatalosabb és merészebb hangnem megütése a felvidéki magyar politizálásban. Ha párttámogatásról van szó, egyértelmű, hogy a magyar közösség érdekeit egyedül védeni és képviselni hivatott politikai szubjektum, a Magyar Közösség Pártja tevékenységét segítjük. Elhivatottságot érző tagjaink gyakran képviselőjelölti, képviseleti szerepet is vállalnak az MKP színeiben. Via Novások rendszeresen indulnak az MKP listáján, legyen szó akár önkormányzati, akár parlamenti választásról. A párttal való kapcsolatot együttműködési nyilatkozatban szabályozzuk.

Célunk az autonómia!

A múltból és a jelenlegi állapotokból kiindulva hisszük és valljuk, hogy egy „új útra” van szüksége a felvidéki magyarságnak, ez pedig az önrendelkezés útja! Közösségünk megmaradása és gyarapodása csak akkor garantálható, ha mi döntünk a bennünket érintő kérdésekről! Politikai szerepvállalásunkkal az autonómiáért folytatott vitákban is kellő súllyal igyekszünk részt venni.

"Soha egy pillanatig se feledkezzetek meg arról, hogy Istentől származunk, és az Ő kegyelme nélkül az általunk annyira áhítozott és a ma annyira szükséges szebb és boldogabb jövőt nem fogjuk tudni elérni. Ne felejtsétek el egy pillanatra se azt, hogy magyarnak születtetek, és mint magyarnak kell meghalnotok. Ilyen szellemben neveljétek gyermekeiteket, mert egyedül ez biztosíthatja nemzetünk fennmaradását." - Gróf Esterházy János