Szerző: 

Varga Tibor: Erősítjük a végeket!

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán e bölcsessége lett a mottója a nagykaposi hétvégi iskolának. A program, amelyet a nyelvhatáron élő gyermekek számára hirdettünk meg 2014-ben, idén is zajlik a Magyar Közösségi Házban. A rendezvényre régiónk azon településeiről várunk gyermekeket havonta egyszer, ahol nincs sem magyar iskola, sem óvoda, és a közelben sem biztosítottak a magyar nyelvű oktatás feltételei. A jelentkezők toborzásánál és a lebonyolításban a Via Nova tagjai is kiveszik részüket. A foglalkozások anyagi hátterét pályázati forrásból a Nagykapos és Vidéke Polgári Társulás biztosítja. A találkozók ismétlődő eleme, hogy bemutatjuk az Ung-vidék és a Bodrogköz nevezetességeit, híres történelmi alakjait. Nagy hangsúlyt fektetünk a magyar népköltészetre, mondavilágra, a népi játékokra is. Nem maradhatnak el a kézügyességet fejlesztő foglalkozások sem. Így készült már sok szép nemzeti színű kokárda, címer és zászló is. Ennek kapcsán jut eszembe, hogy egy nagymama mekkora örömmel újságolta nemrég, hogy unokája azzal a kis magyar zászlóval látogatta meg, amit még a foglalkozáson készített. A szlovák iskolából nem szokott ilyet hozni...

Az a tapasztalatom, hogy nagy szükség van az ilyen jellegű rendezvényekre, hisz nagyon fontos a nyelvhatáron és azon túl élő magyarság bevonása a közösségi programokba. A visszajelzések azt mutatják, hogy az igény is megvan, úgy a szülők mint a gyerekek részéről. Részünkről pedig megvan a közös akarat, tehát folytatjuk!

Varga Tibor
A Via Nova ICS elnökhelyettese, képviselőjelölt