Konferencia „A politikai kommunikáció kihívásai az online demokrácia/ véleményformálás időszakában” témában

A rendezvényre a március 9-10-én került sor, amelynek célja volt bemutatni a politikai kommunikáció előnyeit és hátrányait az online médiában, továbbá áttekinteni és megvizsgálni a szlovákiai magyarok politikai érdekképviseletének politikai kommunikációját a többségi nemzethez viszonyítva, valamint megerősítést adni a politikai véleményformálás kifejtésének fontosságára az online mediális térben, mely erősíti a demokratikus alapértékeket.

A program nyitásaként egy kerekasztal-beszélgetés vette kezdetét, amelyen megvitatásra került az egyes EP-választások során jellemző digitális kommunikáció. A jelenlévők megvitatták, miként lehet a fiatalokat aktív cselekvő részesévé tenni a digitális térben megnyilvánuló kommunikációnak és véleményformálásra valamint nézőpontátadásra sarkallni a mostani nemzedéket. Fontos, hogy a demokratikus értékek ne csak szóban, hanem az online mediális kommunikációban is hangsúlyosan megjelenjenek, mivel a mai fiatal nemzedék gondolkodásmódját jelentősen alakítják és befolyásolják a digitális térben megjelenő vélemények.

A beszélgetés résztvevői voltak a Fidelitas képviseletében Faragó Csaba, a YEPP egykori elnökségi tagja és Losonczi Gergely, az EDS elnökségi tagja, szintén az EDS elnökségéből Kiss Róbert, aki az RMDKM képviseletében volt jelen, továbbá az MKP-tól Tárnok Balázs, a házigazda szervezet képviseletében pedig Mag Fodor Enikő és Nagy Dávid. A beszélgetést követően egy kötetlen vitára került sor.
A következő nap kommunikációs tréninggel indult, amelyen Erdélyi Claudia a Duna TV szerkesztője adott hasznos tanácsokat a jelenlévőknek.

A kommunikációs tréningen helyzetgyakorlatok során került megvilágításra egyes jellemzően kisebbségi témákat érintve, miként reagálnak rá a többségi nemzet képviselői. A gyakorlatok rámutattak a sematikus, egyoldalú véleményformálás negatív hatásaira, melyek jellemzőek napjaink közbeszédére. A tréning második részében a digitális kommunikációban előforduló általánosan megjelenő vélemények kerültek áttekintésre, s egyes politikai témák során a közösségi médiában előforduló reakciók kerültek megvitatásra.

A nap hátralévő részében Porcsalmi Bálint tartott előadást az e-demokráciáról és a politikai kultúráról. Őt követően pedig a szlovákiai fiatal politikusok részére szükséges PR startégiát mutatta be a .týždeň hetilap szerkesztője, Novota Michal. A szerkesztő prezentálta, hogy függetlenül a hetilapi tevékenységük mellett a digitális kommunikáció előnyeit miként használják ki az újság politikai nézőpontjainak megjelenítésére. Tapasztalatai alapján kifejtette az olvasóik reakcióit a politikai témák kapcsán, kiemelve a kisebbségi témákat.

A kétnapos rendezvény sikeresen valósult meg. A konferencia által sikerült áttekinteni a politikai digitális kommunikáció formáit, azok megnyilvánulási módjait. A résztvevő fiatalok a konferencia és képzés által beható ismereteket szereztek az online politikai kommunikáció kapcsán, mely lehetőséget ad, hogy a demokratikus értékrendjük erősödjön, ne féljenek kinyilvánítani politikai véleményüket az online digitális médiában, illetve ne hagyják szó nélkül az ott megjelenő szélsőséges nézőpontokat.

A rendezvény a Hanns Seidel Alapítvány támogatásával valósult meg.